SLUŽBY

Správa sietí<strong>Manažované </strong> sieťové riešenia

Manažované sieťové riešenia

Správa siete je spojená so správou počítačov a serverov, kedže sieť prepája jednotlivé komponenty, aby spolu dokázali efektívne komunikovať. Zabezpečujeme kompletný servis od návrhu siete, cez jej inštaláciu a manažovanie.

View Details


<strong>Návrh a inštalácia pasívnej časti </strong>počítačovej siete /rozvody, zásuvky

Návrh a inštalácia pasívnej časti počítačovej siete /rozvody, zásuvky

Návrh a projekcia rozvodov a kabeláže.
Projekt a analýza rozvodov, kabeláže, dátových zásuviek.

Realizácia a inštalácia pasívnych prvkov siete.
Dodávka materiálu, inštalácia dátových rozvodov na baže Ethernetu, lištovanie káblov.

Meranie a testovanie dátových rozvodov
Odovzdanie funkčnej siete prehľadne a viditeľne oštítkovaných rozvodov.

View Details


<strong>Inštalácia aktívnej časti </strong>časti počítačovej siete

Inštalácia aktívnej časti časti počítačovej siete

Inštalácia aktívnych prvkov - switch, router, firewall
Nastavenie aktívnych prvkov do siete LAN/WAN
Prepojenie a manažment LAN / WAN sietí
Bezpečnosť sietí realizujeme pomocou Firewall a IDS služieb
Nastavenie šifrovania /VPN/
Potrebné na prepojenie jednotlivých pobočiek na bezpečnú komunikáciu.

View Details


<strong>IT </strong>Outsourcing

IT Outsourcing

Jednoduchým rozhodnutím môžete zabezpečiť efektívne využívanie vašich firemných zdrojov, šetrenie času, zefektívniť procesy a zabezpečiť trvalý rozvoj a vysokú kvalitu služieb v oblasti informačných technológii..

View Details